PORTFOLIO

Het getoonde werk valt in een aantal categorieën uiteen. In de eerste plaats is dat recent werk met als thema station / spoor.

 

Daarna volgen landschappen, dorps- en stadsgezichten in Beetsterzwaag e.o.,  Waddeneilanden en Frankrijk / Italië.

 

In de categorie diversen ziet u ondermeer

stillevens en (zelf)portretten.

 

Tenslotte is er een categorie  nieuw werk

©roel alkema | no reproduction without creditline